top of page

Britské Panenské Ostrovy (BVI)  – dôležitá zmena legislatívy!

V nadväznosti na tohtoročnú zmenu legislatívy, stanovujúcu Registrovým Agentom povinnosť viesť Register konečných vlastníkov všetkých medzinárodných obchodných spoločností (IBC) so sídlom v BVI, vláda BVI zvýšila svoje požiadavky ohľadom reportovania vytvorením vládneho portálu konečných vlastníkov IBC – Beneficial Ownership Secure Search System “BOSS”.  Je to zabezpečená databáza, obsahujúca všetky podrobnosti o vlastníckych štruktúrach IBC, prístupná vláde a úradom BVI. Databáza nebude verejne prístupná.

Nová legislatíva nadobudne účinnosť 30. júna 2017. Registroví Agenti a poskytovatelia služieb sú zákonnom viazaní zbierať a poskytnúť informácie o konečných vlastníkoch do BOSS za všetky aktívne spoločnosti do 30.júna 2017. Po tomto dátume musia Registroví Agenti  registrovať do BOSS informácie v reálnom čase. Neposkytnutie zákonom stanovených informácií do BOSS bude mať za následok, že spoločnosť bude uvedená do “zlého postavenia” a môže byť vymazaná z registra. Podľa zákona o BOSS má povinnosť poskytnúť aktualizované informácie o konečných vlastníkoch spoločnosť. Nesplnenie tejto povinnosti je trestný čin a spoločnosti možno uložiť pokutu až do výšky 250 000 USD alebo trest odňatia slobody riaditeľovi do 5 rokov alebo oboje.

Klientov, ktorí nám do dnešného dňa nedodali všetky KYC (know your client) dokumenty, budeme v tomto smere kontaktovať v blízkej budúcnosti so žiadosťou o urýchlené dodanie chýbajúcich dokumentov. Podľa aktuálnych informácií bude vláda BVI tvrdo vyžadovať splnenie tejto povinnosti a prípade porušenia/nedodania údajov o UBO bude ukladaná spoločnosti sankcia 75 000 USD!

V najbližších dňoch dostanú klienti, ktorí majú IBC so sídlom v BVI, na podpis list, oprávňujúci poskytovateľa služieb, poskytnúť zákonom stanovené informácie o konečnom vlastníkovi spoločnosti Registrovému Agentovi zároveň budú klienti ešte dnes kontaktovní telefonicky so žiadosťou o telefonické potvrdenie poskytnutia údajov o UBO.

Touto cestu by sme chceli poprosiť klientovo spoluprácu, aby zákonnom stanovené požiadavky za ich BVI spoločnosti mohli byť splnené v čo najkratšom čase. Tento vývoj nebolo, s ohľadom na vývoj príbuzných jurisdikcií (Veľká Británia, Írsko), možné očakávať. V prípade akéhokoľvek posunutia deadlinu budú klienti informovaní.

bottom of page