Zverte svoje účtovníctvo do rúk profesionálov

Nižšie riziko

Nemusíte sledovať nové predpisy v daňovej oblasti a účtovnej oblasti. Zároveň nikdy nezabudnete zaplatiť dane včas

Menšie náklady

Využitím našich služieb znížite režijné a mzdové náklady a celkovo zefektívnite vnútrofiremné procesy

Vyššie úspory

Zvolenie niektorej z našich služieb/kombinácie služieb našim klientom ponúka značné finančné a časové úspory a maximalizáciu využitia dostupných informácií

Stabilita

Správne vedenie účtovníctva je základom pre stabilitu každého podniku a preto poskytujeme komplexné ekonomicko-administratívne služby

O NÁS

Poskytujeme služby a poradenstvo v oblasti správy spoločností.

Sme rastúca a dynamická spoločnosť ponúkajúca komplexné služby pre klientov v oblasti účtovníctva a správy spoločností. Klienti nás vnímajú ako spoľahlivého partnera, ktorému môžu dôverovať, že splní všetky ich očakávania.

Takéto vnímanie našej firmy zo strany klientov by sme ale nikdy nemohli dosiahnuť bez našich zamestnancov, ktorí tvoria úplný základ nášho fungovania a ktorí každý deň vytvárajú hodnoty, neustále sa rozvíjajú a spoločne predstavujú budúcnosť našej spoločnosti.

Ponúkame kvalitné služby šité klientom na mieru.

Na základoch našich odborných znalostí a skúseností sme postavili kvalitný tím, ktorý je pripravený poskytnúť flexibilné a maximálne diskrétne služby širokému spektru spoločností. Vysoká odbornosť vzdelaného kolektívu je zárukou kvality poskytovaných služieb.

Z rozsiahlej ponuky našich účtovných služieb si vyberie každý.

Či už hľadáte podporu alebo poradenstvo, naše účtovné služby stále zlepšujeme tak, aby vhodne dopĺňali Vaše podnikanie.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov.

Preto je podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov.

GSS section about

V čom Vám vieme byť nápomocní?

 • Vedenie účtovníctva
 • Vedenie daňovej agendy
 • Správu majetku
 • Spracovanie dokladov

Bude o vás dobre postarané do najmenších detailov

Pomôžeme Vám s operatívou Vašich spoločností, aby ste sa mohli venovať tomu, na čom Vám skutočne záleží - biznisu.

Vedenie personálnej a mzdovej agendy

 • PERSONÁLNA AGENDA
 • MZDOVÁ AGENDA
GSS section about

Máme bohaté skúsenosti so službami pre zahraničných klientov

 • Korporátne služby
 • Obchodné a riadiace konzultácie
 • Účtovné služby
 • Administratíva a administratívne služby
 • Ostatné služby
 • Korporátne služby
  • Pomoc so založením alebo nadobudnutím spoločností v rôznych jurisdikciách
  • Zabezpečenie výpisov z obchodných registrov a daňových úradov, vedenie registrov korporátnych dokumentov, podanie rôznych vyžadovaných dokumentov štátnymi inštitúciami
 • Obchodné a riadiace konzultácie
  • Konzultácie ohľadom medzinárodných štruktúr a zahraničných podnikov
  • Skríning obchodných partnerov (due diligence, world check atď)
  • Poskytovanie plných mocí a zástupcov spoločností
 • Účtovné služby
  • Komplexné vedenie účtovníctva
  • Zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS)
  • Kompletná príprava finančných výkazov v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS)
  • Analýza a optimalizácia účtovných procesov
  • Monitoring a implementácia nových účtovných štandardov a zmien v oblasti účtovných procesov a postupov
  • Účtovné poradenstvo
  • Príprava podkladov a spolupráca pri audite
  • Pravidelný reporting
  • Ďalšie služby a činnosti súvisiace s hore uvedenými oblasťami podľa individuálnych potrieb klienta
 • Administratíva a administratívne služby
  • Podpora AML a KYC procesov
  • Poskytovanie podporných dokumentov pre účtovníctvo
  • Príprava pokynov a platobných príkazov pre banky, poskytovanie administratívnej podpory pre bankové účty
  • Prevádzka spoločnosti na dennej báze, pravidelné monitorovanie cash flow a aktív spoločností
  • Reporting a controlling
  • Výkon akcionárskych práv v podnikoch vlastnených administrovanými spoločnosťami – v prípade potreby a súvisiaca agenda
 • Ostatné služby
  • Príprava valných zhromaždení, výročných správ
  • Poskytovanie služieb profesionálnej asistentky, zabezpečenie video konferencií
  • Zastupovanie pred registrami (záložných práv, kataster nehnuteľností a pod.)
GSS about

Kariéra

 • Talentovaných a šikovných ľudí nikdy nie je dosť.

Prečo pracovať v GSS?

Hoci veľkosťou naša firma dosahuje charakter malého korporátu, panuje u nás rodinná atmosféra. Sme rôznorodý kolektív, v ktorom sa stretáva drive so skúsenosťami, systematická práca s veľkými ideami a rôzne spoločenské a kultúrne pozadia.

Naši zamestnanci majú k dispozícii množstvo benefitov, prostredníctvom ktorých firma podporuje zdravý životný štýl (karta Multisport), kvalitný rodinný čas (5 dní dovolenky ročne navyše, možnosť využiť systém Magnus na rôzne zľavové pobyty, ale aj iné produkty a služby zahrnuté v benefičnom systéme, flexibilný pracovný čas), 13. a 14. plat, možnosť sebarozvoja či už prostredníctvom rôznych externých alebo interných kurzov a veľa ďalších.

Zamestnancom v prípade potreby poskytujeme možnosť pracovať formou home office

Otvorené pozície

V súčasnosti nemáme otvorené žiadne voľné pozície, ale talentovaných a šikovných ľudí nikdy nie je dosť, preto v prípade záujmu o prácu v našej firme, či už v oblasti účtovníctva alebo správy a administrácie, vyplňte nasledovný formulár a my sa Vám určite ozveme.

Posiela sa
Vašu správu sa nepodarilo odoslať. Načítajte stránku znova a skúste poslať Vás odkaz znova. Ak problém pretrváva, pošlite nám Váš odkaz priamo na infosk@gsstrust.com
Vaša správa bola úspešne odoslaná

Vybrané referencie

J&T
Danube
Potraviny_od_nasich
Sandberg
ECK