top of page

Do not shoot the messenger!

Subjektívne zamyslenie nad objektívnou nevyhnutnosťou a náročnosťou KYC a AML procesov v súčasnosti

 

Pár rokov dozadu v dobách, na ktoré si veľa starších spomína s nostalgiou a veľa mladých ani nevie, že tak mohlo byť, bola skratka KYC niečím, čo málokto vedel, čo vlastne znamená. Bolo to niečo, čo robili len bankári vo Švajčiarsku a v zásade to znamenalo len to, že ste svojmu bankárovi dali kópiu pasu, porozprávali ste sa, raz za rok ste sa stretli u neho, raz za čas vás navštívil on a mohol zodpovedne vyhlásiť, že Vás – svojho klienta naozaj pozná. A naozaj Vás poznal. Áno, je to trošku spomienkový optimizmus, ale v porovnaní s tým, čo treba v rámci KYC a AML zabezpečiť teraz, to až tak prehnané prirovnanie nie je.

Keď hovoríme o KYC dnes, nevyhnutne narazíme na tri hlavné skupiny, ktorých sa týka:

 

- Štát, ktorý jednak prijíma legislatívu a jednak zastúpený dozorujúcimi orgánmi kontroluje jej plnenie a ukladá pokuty pre neplnenie, činí tak primárne preto, aby zabránil praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, daňovým únikom a podobne. Systém je dosť neúprosný a neprejde rok-dva, aby sa či už na štátnej úrovni, Európskej úrovni, či prípadne na úrovni medzinárodných inštitúcii (napr. OECD, FATF) neobjavila nejaká novinka, ktorú je treba implementovať.

 

- Druhou skupinou, ktorú by som aj objektívne nazvala skupinou, ktorá je pod najväčším tlakom (z jednej strany štát a z druhej strany nie veľmi nadšení klienti), sú osoby, ktoré sú povinné realizovať KYC a AML postupy v praxi a sú to inštitúcie ako najmä banky, fondy, audítori, poskytovatelia fiduciárnych služieb.

 

- Treťou skupinou, ktorá musí brať akékoľvek zmeny a požiadavky nanajvýš osobne, sú klienti spomínaných inštitúcií.

 

Tak, ako som už vyššie naznačila, KYC už dávno nie je o tom, či klienta poznám, lebo spolupracujeme spolu už viac ako desať-dvadsať rokov, že viem o jeho úspechoch aj neúspechoch, o jeho firmách, rodinnom zázemí a majetku, to už posledných pár rokov nestačí. Odvážim sa povedať, že to ani nikoho nezaujíma. KYC sa zmenilo na zbieranie dokumentov, ktorými dozorujúcim orgánom preukážete, „že klienta poznáte“. Z roka na rok je týchto dokumentov viac a viac. V tomto momente by len zrejme veľký optimista povedal, že sa to musí niekde a veľmi skoro zastaviť.

Úroveň požiadaviek na KYC nie je vo všetkých krajinách zjednotená, niektoré krajiny sú v tejto oblasti mimoriadne aktívne a ich postupy skôr či neskôr preberajú aj pomalšie krajiny, ku ktorým určite patria aj krajiny Strednej Európy. Preto je niekedy pre „klienta“ z našich končín stret s požiadavkami KYC krajín, ktoré sú popredu, často dosť veľkým šokom.

Za všetkých tých, ktorí musia s Vami, klientmi, podobné veci riešiť, by som chcela povedať: „Do not shoot the messenger!“. Je našou povinnosťou, ako licencovaných subjektov, zrealizovať proces KYC/AML v súlade s príslušnou legislatívou, pokynmi písanými aj nepísanými (áno aj také sú) dozorujúcich orgánov, ako aj interných smerníc iných poskytovateľov služieb, v súlade s tým, kde si prajete otvoriť účet, alebo kde si prajete podnikať. Darmo my alebo vy budeme lamentovať, že je toho strašne veľa, že sú to dôverné a citlivé informácie.  Áno viem, že poskytnúť výplatnú pásku, daňové priznanie, informácie o hodnote majetku a z čoho sa skladá, potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere a posielať aktualizácie týchto informácii každý rok (ak ste napríklad PEP a/alebo HIGH RISK), alebo každé 2-3 roky (ak ste bežný klient) je niečo, s čím sa je ťažko stotožniť, ale je to tak. A jediný spôsob, ako sa tomu vyhnúť je službu si nekúpiť, neotvoriť si účet, nepodnikať tam, kde je úroveň KYC a AML ďaleko pred nami. Keď však je záujem byť aktívny aj v takýchto oblastiach je potrebné to akceptovať   a spolupracovať, aby tento proces úspešne a včas zbehol.

Za všetkých mojich kolegov môžem povedať, že sledujeme pozorne všetky zmeny a aj trendy v tejto oblasti, vzdelávame sa a sme pripravení sa všetkým relevantným požiadavkám postaviť ako profesionáli. Snažíme sa pre vás mať pripravené všetky podklady v jednom balíku,  predvyplniť všetko, čo je možné, využiť všetky možné synergie, aby sme vás zaťažovali čo najmenej. Pri množstve informácií, ktoré musíme dať dokopy sa to už nedá vybaviť tak, aby ste si to skoro ani nevšimli. Keď čokoľvek nie je jasné sme tu, dokážeme vysvetliť, poradiť ako treba to ktoré tlačivo vyplniť, čo k nemu priložiť a sme pripravení vám pomôcť aj s KYC procesmi tretích strán, prípadne spraviť aj naživo prezentáciu pre Vás alebo Vašich spolupracovníkov.

Nakoniec by sme Vás chceli poprosiť, aby ste chápali, že pochybenia na našej strane vo vzťahu ku KYC a AML sú pre nás obrovským rizikom a preto včasné dodanie všetkých riadne vyplnených dokumentov a príloh je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby.  

 

Jarmila Jánošová

KYC - Know Your Client – poznaj svojho klienta

AML - ANTI-MONEY LAUNDERING – prevencia prania špinavých peňazí

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development   - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

FATF –Financial Action Task Force – Medzivládna organizácia založená za účelom boja proti praniu špinavých peňazí

PEP – Politicaly Exposed Person – politicky exponovaná osoba  

HIGH RISK – vysoko rizikový klient

bottom of page